No kan de komme innom biblioteket og sjå utstillinga «Mental helse og ukomfortable samtaler» (Mental health and uncomfortable chat). Utstillinga er i regi av ECCO og står utstilt til måndag 27. november.

Utstillinga spør kva mental helse er. Er det ein sinnstilstand? Definisjonen som brukt her i presentasjonen av utstillinga kan oversettast til norsk slik: «Mental helse er eit positivt konsept. Det omfattar følelsane våre, psyka vår, og vår sosiale interaksjon (med andre)».

Nedanfor finn de presentasjonen av utstillinga. Presentasjonen er lagd av voluntøren Julia – og kunstverka er lagd av voluntørar som har vore – og er – her i Bremanger med ECCO.

Framside av presentasjonen, med tittelen "Mental helse og ukomfortable samtalar". Bilete er av fleire ulike personar, og logoar frå dei ulike sponsorane og støttespelarane til prosjektet.
Bilde med teksten "Kva er mental helse? Er det ein sinnstilstand?" på engelsk.
Bilete med ein definisjon av mental helse.
Bilete av fire kunstverk frå utstillinga - eit bybilete, ei dame som sit i ei grøn stripe, lilla abstrakt kunst og eit organske og svart bilete med sirklar.
Bilete av tre kunstverk frå utstillinga- ein kvinneleg ansikt, eit mann med svarte strålar frå augo og eit abstrakt bilete i svart og oransje med menneskelege skikkelsar.
Bilete av fem kunstverk frå utstillinga: eit abstrakt bilete i kvitt og raudt, to tegningar av hender og andlet på grønt papir, eit bilete av ein menneskekropp det veks greiner ut av, og eit langdskap med ein menneskeleg figur.
Fem bilete av kunst frå utstillinga - bilete viser fem runde  bitar av trestammer med ansikt malt og hogd inn i treverket.
Eit bilete med fire bilete frå utstillinga som visar kunstverk plassert rundt i bibliotekrommet.
Eit siste bilete med teksten "Thank you" (takk på norsk). Logoen til ECCO, Bremanger frivilligsentral, Bremanger folkebibliotek, KLAS and SFE. Og så logoen til Nordic council of Ministers office in Lithuania.
Det er fleire bilete på biblioteket – så ta turen innom og ta ein kikk.

Ved å fortsetje å bruke denne sida gir du samtykke til vår bruk av cookies Meir informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close